Category: Libros

Palaima (La Dicha)

Jorge Luis Borges   Kas apkabina moterį, yra Adomas. O moteris yra Ieva. Viskas nutinka pirmąkart. Mačiau šį tą baltuojant danguje. Jie sako man, jog tai yra mėnulis. Bet ką gi veikti man su žodžiu ir mitologija? Ir medžiai gąsdina mane šiek tiek. Užgniaužia kvapą grožis jų. Gyvūnai romūs priartėja idant galėčiau jų vardus ištart. […]

Apie dorovės pabaigą ir totalitarizmo gimimą

Totalitarinių sąjūdžių patrauklumas elitui, kol jie dar nėra užgrobę valdžios, glumina todėl, kad prašalaičiui ir paprasčiausiam stebėtojui pirmiausia krinta į akis ne bendra nuotaika, persmelkianti ikitotalitarinę atmosferą,  o akivaizdžios ir savavališkos pozityvios totalitarizmo doktrinos. Tos doktrinos taip skiriasi nuo visuotinai pripažintų intelektualinių, kultūrinių ir moralinių normų, kad galima prieiti išvadą, jog tik pamatinis intelektualui būdingas […]

Protas ir instinktas

Galiausiai kultūrinė maksima „visa, kas nežmogiška, man nesvetima“ puikiai prigijo šiuolaikinėje politinėje erdvėje, įkūnydama liberalizmo ilgai ugdytą mąstyseną, pagal kurią žmogui svarbiausia ne tai, kas jį išskiria iš gyvūnų pasaulio, bet tai, kas su juo subendrina: maitinimasis (vartojimas), kova dėl vietos po saule (konkurencija, karjera), saugumas ir reprodukcija. Mėginimai apeliuoti į aukštesnius standartus pasmerkiami kaip […]

De silentio

[…] Hermeneutinė tiesa gerbia ir tiriamojo objekto, ir tyrėjo, ir netgi skaitytojo arba klausytojo subjektyvumą. Iš tiesų šio metodo sekėjai yra taip nuodugniai ir godžiai persismelkę nuostata, kad transcenduoti reikšmes – savo objektų, savo pačių, savo skaitytojų ir visų kitų – yra ir per sunku, ir nepageidautina, jog galiausiai sulaukiam eilėraščių ir pamokslų apie užsklęstus […]

Didysis inkvizitorius (I)

[Audio clip: view full post to listen] O, žinoma, jis nužengė ne taip, kaip nužengs, pagal savo žadėjimą, amžiams pasibaigus, visoje dangiškoje šlovėje, kada jo atėjimas bus toks staigus kaip „žaibas, švystelėjęs nuo rytų ligi vakarų“. Ne, jis panoro aplankyti nors akimirką savo vaikus, ir kaip tik ten, kur dabar ėmė traškėti eretikų laužai. Iš […]